E-learning dla lekarzy i pielęgniarek

Warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek

Badanie opinii i satysfakcji pacjentów

Zaufanie i więź między lekarzem a pacjentem

m wojnarKontakt z pacjentem, niezależnie od specjalności lekarza i od stanu pacjenta, jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. Trudno byłoby pomóc większości naszych pacjentów bez dobrego kontaktu, bez zbudowania właściwej relacji i utrwalenia wzajemnej więzi. Zaufanie, jakie pacjent ma do personelu, zależy w dużej mierze od nas samych; zależy od tego, jak traktujemy pacjenta, jak do niego podchodzimy, jak się z nim komunikujemy, jaki rodzaj informacji i w jaki sposób mu przekazujemy. Nasz kontakt z pacjentem powinien być zbudowany na tych filarach, na których opiera się poprawna komunikacja.

Rozwiń/zwiń

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Kierownik naukowy projektu „Dobre relacje z pacjentem”

Aktualności

„Uprzejmie dziękuję za wzór kart projektu. W prostocie siła. Karta jest przejrzysta, oczywista. WYKORZYSTAMY z moim zespole. Dziękuję za pouczającą sesję i dużo dobrej energii którą roztaczacie Państwo wokół. Ukłony dla Pani Doroty.
Z poważaniem
lek. med. Ewa Zielenkiewicz – Madejska
SP ZOZ Bielsk Podlaski”

Więcej…

Skoncentrowanie na potrzebach pacjenta

leszek d

„Patient centred care” – skoncentrowani na potrzebach pacjenta – taki powinien być jeden z elementów misji każdej placówki leczniczej i jej personelu. Jego realizacja powinna być wsparta na trzech solidnych filarach:

1. Okazanie zainteresowania – poznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości pacjenta. Indywidualne podejście do każdego pacjenta pokaże, że stanowi on dla Ciebie najważniejszą wartość, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zaufania w stosunku personelu i placówki leczniczej.

2. Dobra komunikacja – proste i zrozumiałe przekazanie pacjentowi niezbędnych informacji jest podstawą osiągnięcia dobrego efektu terapeutycznego. Personel medyczny ponosi odpowiedzialność za proces komunikacji z pacjentem.

3. Zaangażowanie pacjenta – możliwość wyboru postępowania medycznego. Ważne jest uczynienie pacjenta współodpowiedzialnym za efekt leczenia, co przekłada się na efektywniejsze stosowanie się do zaleceń terapeutycznych.

Przystąpienie placówki leczniczej do projektu „Dobre relacje z pacjentem” to wiele konkretnych korzyści, zmniejszenie ilości błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, a także mniejsza ilość roszczeń wysuwanych przez pacjentów. To również możliwość osiągnięcia wyższej oceny w procesie weryfikacji realizacji standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Projekt „Dobre relacje z pacjentem” to krok w kierunku zacieśnienia więzi pomiędzy personelem medycznym, a pacjentem, czyli stworzenie pewnego rodzaju pomostu, który doprowadzi w konsekwencji do zrozumienia i spełniania wszystkich oczekiwań pacjentów związanych z ich leczeniem i wyborem odpowiedniego procesu terapeutycznego.

Projekt „Dobre relacje z pacjentem” zapewnia placówce leczniczej skuteczne szkolenie personelu oraz niezależne, zgodne z standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia badanie opinii pacjentów na temat responsywności personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta.

Rozwiń/zwiń

Leszek Denkiewicz
Prezes Next Medica Sp. z o.o.
Koordynator projektu „Dobre relacje z pacjentem”

Korzyści

  • Lepszy efekt terapeutyczny i większa satysfakcja z wyników leczenia

  • Zmniejszenie liczby wystąpienia zdarzeń niepożądanych

  • Większa motywacja i chęć poddawania leczeniu

  • Wszechstronne leczenie skoncentrowane na wszystkich potrzebach

  • Zwiększona świadomość i wiedza na temat poszczególnych etapów leczenia

  • Indywidualne podejście personelu leczniczego

Oferta dla szpitali i poradni

Udział placówki leczniczej w projekcie „Dobre relacje z pacjentem” to miedzy innymi skuteczna edukacja personelu medycznego z zasad komunikacji z pacjentem oraz niezależne, zgodne z zasadami akredytacji Ministerstwa Zdrowia badanie opinii pacjentów na temat responsywności personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta.

Dowiedz się więcej