Regulamin Certyfikatu

 1. Organizatorem programu certyfikacji jest firma Next Medica Sp. z o.o.
  Zasady Przyznania Certyfikatu zostały zatwierdzone przez Kapitułę Ekspertów Programu.
 2. Do programu może przystąpić każda placówka lecznicza (cała placówka lub jej wydzielony organizacyjnie oddział), której podstawowym zadaniem jest leczenie i opieka na pacjentami.
 3. Przystąpienie do programu jest dobrowolne i wiąże się ze spełnianiem przez placówkę medyczną następujących kryteriów:
  • Minimum 75% lekarzy i pielęgniarek/rzy zatrudnionych w placówce leczniczej (bez względu na formę zatrudnienia) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs e-learning „Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem”.
  • Placówka lecznicza zapewnia cykliczne szkolenia warsztatowe personelu medycznego z symulacją postępowania w trudnych sytuacjach. Prowadzenie warsztatów jest udokumentowane i uwzględnia program warsztatów oraz listę uczestników.
  • Personel medyczny placówki bierze udział w analizowaniu wyników monitorowania opinii pacjentów na temat responsywności personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta.
  • Placówka lecznicza w miejscach widocznych dla pacjentów informuje o przystąpieniu placówki do programu korzystając z dostarczonych przez Organizatora materiałów informacyjnych.
 1. Certyfikat przyznawany jest każdorazowo na okres 3 lat na pisemny wniosek placówki leczniczej.
 2. Certyfikat jest przyznawany przez Organizatora po uzyskaniu akceptacji przez minimum 3 członków Kapituły Ekspertów.
 3. Organizator i Kapituła Ekspertów może wycofać certyfikat, jeśli stwierdzi naruszenie przez jednostkę kryteriów wymienionych w pkt. 3.
Our website is protected by DMC Firewall!