Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem dla lekarzy

120,00 PLN

Uwaga:

Po naciśnięciu przycisku „Dostęp do kursu” będzie Państwo mieli możliwość zakupu kursu lub uzyskania dostępu korzystając z kodu z voucheru otrzymanego od pracodawcy lub sponsora. W pierwszej kolejności należy się zarejestrować, kliknąć link otrzymany w mailu, następnie zalogować nacisną przycisk „Dostęp do kursu” i postępować zgodnie z wskazówkami na ekranie, wpisując w odpowiednie pole kod z voucheru.

Kurs przeznaczony jest dla personelu medycznego.

Dostęp do platformy e-lerningowej zostanie przydzielony w ciągu 1 dna roboczego od zaksięgowaniu wpłaty na konto (w przypadku płatności indywidualnych).

 

Opis:

Kurs składa się z dziewięciu modułów.

W każdym module prezentujemy wykład wprowadzający, scenki grane przez profesjonalnych aktorów pokazujące niewłaściwe i poprawne działania lekarza wraz z komentarzem eksperta oraz podsumowanie. Każdy moduł kończy się testem, a cały kurs egzaminem końcowym.

Możliwość uzyskania certyfikatu oraz 6 punktów edukacyjnych.

 

Program:

 1. Komunikacja
  Przedstawienie równych rodzajów komunikacji. Omówienie stylów komunikacji i stylów odbiorców (uległy, agresywny, asertywny). Zwrócenie uwagi na bariery komunikacyjne. Przykłady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przedstawienie prawidłowego przekazywania zaleceń.
 2. Typy pacjentów
  Omówienie różnych typów pacjentów. Sposoby komunikacji z pacjentem dzieckiem, geriatrycznym, zaburzonym (ociężałym umysłowo, psychiatrycznym, agresywnym), wyedukowanym i roszczeniowym. Przedstawienie dwóch sposobów traktowania pacjenta- przedmiotowo i podmiotowo.
 3. Schemat wizyty
  Przedstawienie schematu prawidłowej wizyty. Omownie trzech modeli wizyty- technokratyczny, humanistyczny, holistyczny. Wskazanie podstawowych błędów lekarza podczas wizyty pacjenta. Omówienie skutków niewłaściwie przeprowadzonej wizyty.
 4. Zespół wypalenia zawodowego (ZWZ)
  Omówienie faz wypalenia zawodowego oraz klasycznych objawów. Zwrócenie uwagi na profilaktykę ZWZ. Przedstawienie działań terapeutycznych przy wypaleniu zawodowym. Zwrócenie uwagi na bagatelizowanie objawów przez lekarzy. Przedstawienie roli współpracowników przy rozpoznaniu ZWZ.
 5. Komunikacja w zespole medycznym
  Przedstawienie wpływu jakości komunikacji na efektywność pracy zespołu. Przedstawienie poprawnego schematu przepływu informacji i wiedzy wśród pracowników. Omówienie błędów i ich skutków w komunikacji z zespołem medycznym. Zaprezentowanie przykładu efektywnej komunikacji w zespole w sytuacji trudnej.
 6. Pacjent dziecko
  Przedstawienie różnic w komunikacji z dzieckiem w różnym wieku. Omówienie podstawowych błędów komunikacji podczas leczenia dziecka (pomijanie pacjenta dziecka). Zaprezentowanie prawidłowego schematu wizyty, włączenia dziecka w proces komunikacji oraz przedstawienie zaleceń w sposób zrozumiały dla dziecka.
 7. Rodzina pacjenta
  Przedstawienie sytuacji, w których należy włączyć rodzinę pacjenta. Omówienie sposobów komunikacji z pacjentem oraz jego rodziną. Omówienie niepoprawnych zachowań lekarza- obwinianie rodziny za stan pacjenta, pominięcie pełnego wywiadu. Przedstawienie pozytywnych skutków budowania koalicji z rodziną pacjenta.
 8. Pacjent onkologiczny
  Przedstawienie specyfiki komunikacji z pacjentem onkologicznym. Omówienie błędów lekarza podczas przekazywania trudnej diagnozy. Zaprezentowanie poprawnego schematu wizyty pacjenta onkologicznego- wyjaśnienia diagnozy i rokowań oraz włączenie rodziny w proces leczenia.
 9. Pacjent paliatywny
  Przedstawienie wagi informowania pacjenta paliatywnego o stanie choroby. Omówienie trudności komunikacji z tym typem pacjenta. Omówienie różnic między hospicjum domowym a stacjonarnym. Przedstawienie prawidłowego przebiegu wizyty lekarza u pacjenta paliatywnego, przykłady prawidłowego przebiegu rozmowy z rodziną chorego.
Our website is protected by DMC Firewall!