Certyfikacja placówek leczniczych „Dobre relacje z pacjentem”

Aby uzyskać certyfikat „Dobre relacje z pacjentem” placówka lecznicza musi spełnić następujące warunki:

 1. Ukończenie przez personel kursu e-learning „Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem”.
 2. Udział personelu w warsztatach z symulacją postępowania w trudnych sytuacjach.
 3. Udział personelu medycznego placówki w analizowaniu wyników monitorowania opinii pacjentów na temat responsywności personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta.
 4. Informowanie pacjentów przez placówkę leczniczą o przystąpieniu do projektu „Dobre relacje z pacjentem”.

Pełne wymogi dostępne są w Regulaminie przyznania Certyfikatu „Dobre relacje z pacjentem”
Dowiedz się więcej

 

Zwiększone szanse na uzyskanie wyższej oceny w procesie akredytacji Ministerstwa Zdrowia

Standardy Akredytacyjne Ministerstwa Zdrowia 2009.

 1. PP 2: Pacjenci otrzymują zrozumiałe informacje o stanie swojego zdrowia.
 2. CO 13: Pacjenci i ich rodziny uzyskują wiedzę niezbędną do zrozumienia dalszego przebiegu leczenia i przystosowania do czynności ułatwiających życie codzienne.
 3. PJ 3: W szpitalu regularnie prowadzi się ocenę opinii pacjentów.
 4. ZZ 5: W szpitalu realizowana jest polityka stałego podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych.
 5. J 4.1: W oparciu o dane uzyskane z monitorowania jakości w szpitalu prowadzone są projekty poprawy. (prowadzone zgodnie z metodologią poprawy jakości Deming’a – cykl PDCA)
 6. PJ 4.2: W szpitalu ocenia się efekty wprowadzonych zmian.

 

Standardy Akredytacyjne Ministerstwa Zdrowia 2015 dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne: w trybie hospitalizacji jednego dnia lub w podmiotach do 50 łóżek lub w podmiotach wąskoprofilowych.

 1. PP 14: Opinia pacjentów o responsywności personelu medycznego jest analizowana.
 2. KP 4: Pacjent otrzymuje informacje o alternatywnych metodach postępowania.
 3. BO 4: Personel medyczny posiada umiejętność postępowania z pacjentem lub jego rodziną w trudnych sytuacjach.
 4. ZP 3.2: Podmiot realizuje politykę stałego podnoszenia kwalifikacji personelu.
 5. PJ 1: Podmiot prowadzi ocenę wybranych parametrów jakości.
 6. PJ 2: Podmiot posiada kadrę przygotowaną do doskonalenia jego działalności.
 7. PJ 3.3: Programy poprawy realizowane są zgodnie z metodologią poprawy jakości.
 8. PJ 3.4: Personel zna postępy w realizacji programów poprawy.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!