Warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek

kaf02„Komunikacja kliniczna – Praktyczne aspekty budowania relacji z pacjentami”

Szkolenie kadry zarządzającej

kaf03„Rola kadry zarządzającej w poprawie jakości komunikacji personelu z pacjentami”

Poznaj nasze kursy e-learning

 

Teleporada poradnik dla pacjentów

kaf03Licencja dla placówek medycznych

Strategia „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami”

strategia dobre relacje personelu medycznego z pacjentami

Powstała strategia zaprezentowana podczas Konferencji
„Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka”
Warszawski Uniwersytet Medyczny
25 maja 2022 r.

Zaufanie i więź między lekarzem a pacjentem

m wojnarKontakt z pacjentem, niezależnie od specjalności lekarza i od stanu pacjenta, jest podstawą każdego procesu terapeutycznego. Trudno byłoby pomóc większości naszych pacjentów bez dobrego kontaktu, bez zbudowania właściwej relacji i utrwalenia wzajemnej więzi. Zaufanie, jakie pacjent ma do personelu, zależy w dużej mierze od nas samych; zależy od tego, jak traktujemy pacjenta, jak do niego podchodzimy, jak się z nim komunikujemy, jaki rodzaj informacji i w jaki sposób mu przekazujemy. Nasz kontakt z pacjentem powinien być zbudowany na tych filarach, na których opiera się poprawna komunikacja.

Różnego rodzaju elementy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, szereg różnych gestów, słów czy wypowiedzi jest tym, co będzie budować naszą komunikację z pacjentem. Od zaufania i więzi między personelem medycznym a pacjentem w dużej mierze zależy sukces leczenia. Znacznie łatwiej pracuje się z pacjentem, który ma do nas zaufanie, dzięki czemu możemy wpływać na zmianę zachowań pacjenta i przestrzeganie naszych zaleceń. Gorąco Państwa zachęcam do aktywnego udziału w projekcie „Dobre relacje z pacjentem”. Dzięki temu lepiej pomożemy naszym pacjentom i osiągniemy większą satysfakcję z naszej pracy.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Kierownik naukowy projektu „Dobre relacje z pacjentem”

Blog PJ4.0

video relacja szpital praski

Blog dotyczący poprawy jakości i bezpieczeństa leczenia.
Pomagamy poprawiać jakość i bezpieczeństwo leczenia bazując na doświadczeniach pacjentów i personelu medycznego.

Skoncentrowanie na potrzebach pacjenta

leszek d

„Patient centred care” – skoncentrowani na potrzebach pacjenta – taki powinien być jeden z elementów misji każdej placówki leczniczej i jej personelu. Jego realizacja powinna być wsparta na trzech solidnych filarach:

1. Okazanie zainteresowania – poznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości pacjenta. Indywidualne podejście do każdego pacjenta pokaże, że stanowi on dla Ciebie najważniejszą wartość, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zaufania w stosunku personelu i placówki leczniczej.

2. Dobra komunikacja – proste i zrozumiałe przekazanie pacjentowi niezbędnych informacji jest podstawą osiągnięcia dobrego efektu terapeutycznego. Personel medyczny ponosi odpowiedzialność za proces komunikacji z pacjentem.

3. Zaangażowanie pacjenta – możliwość wyboru postępowania medycznego. Ważne jest uczynienie pacjenta współodpowiedzialnym za efekt leczenia, co przekłada się na efektywniejsze stosowanie się do zaleceń terapeutycznych.

Przystąpienie placówki leczniczej do projektu „Dobre relacje z pacjentem” to wiele konkretnych korzyści, zmniejszenie ilości błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, a także mniejsza ilość roszczeń wysuwanych przez pacjentów. To również możliwość osiągnięcia wyższej oceny w procesie weryfikacji realizacji standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Projekt „Dobre relacje z pacjentem” to krok w kierunku zacieśnienia więzi pomiędzy personelem medycznym, a pacjentem, czyli stworzenie pewnego rodzaju pomostu, który doprowadzi w konsekwencji do zrozumienia i spełniania wszystkich oczekiwań pacjentów związanych z ich leczeniem i wyborem odpowiedniego procesu terapeutycznego.

Projekt „Dobre relacje z pacjentem” zapewnia placówce leczniczej skuteczne szkolenie personelu oraz zgodne z standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia monitorowanie rezultatów prowadzenia projektów poprawy jakości leczenia.

Leszek Denkiewicz
Prezes Next Medica Sp. z o.o.
Koordynator projektu „Dobre relacje z pacjentem”

Certyfikat dla Szpitala Praskiego

video relacja szpital praski

Video relacja z wręczenia certyfikatu Dobre relacje z pacjentem” dla Szpitala Praskiego w Warszawie.

Pacjent partnerem w procesie leczenia

wywiad rp

„Z sygnałów które do nas docierają oceniamy, że ok. 40% z nich dotyczy zaburzeń w komunikacji interpersonalnej.”

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Rzecznik Praw Pacjenta

Referencje

„…Next Medica zorganizowała i przeprowadziła szkolenie specjalistów ds. jakości oraz kadry zarządzającej z zakresu metod wdrażanego projektu. Zorganizowała także warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek z komunikacji klinicznej, które były prowadzone w sposób profesjonalny i interesujący, co znalazło odzwierciedlenie w opinii uczestników. Całość tych działań było poprzedzona konsultacjami monitoringu doświadczeń pacjentów.
Jesteśmy pod dużym wrażeniem organizacji, przygotowania merytorycznego, opracowania materiałów dydaktycznych i realizacji całego szkolenia” pdf icon

Mgr Jolanta Ryndak,
Dyrektor Szpitala
Szpital Św. Rocha w Ozimku

Szkolą się z nami:

 • dcchp
 • ozimek
 • busko
 • cm damiana
 • ilawa
 • kedzierzyn kozle
 • uczkin
 • jastrzebie zdroj
 • oswiecim
 • gorzow
 • wodzislaw

Korzyści

 • Lepszy efekt terapeutyczny i większa satysfakcja z wyników leczenia

 • Zmniejszenie liczby wystąpienia zdarzeń niepożądanych

 • Większa motywacja i chęć poddawania leczeniu

 • Wszechstronne leczenie skoncentrowane na wszystkich potrzebach

 • Zwiększona świadomość i wiedza na temat poszczególnych etapów leczenia

 • Indywidualne podejście personelu leczniczego

Oferta dla szpitali i poradni

Udział placówki leczniczej w projekcie „Dobre relacje z pacjentem” to miedzy innymi skuteczna edukacja personelu medycznego z zasad komunikacji z pacjentem oraz zgodne z zasadami akredytacji Ministerstwa Zdrowia monitorowanie rezultatów prowadzenia projektów poprawy jakości leczenia.

Dowiedz się więcej

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd