Kursy e-learning

„Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem”

Szkolenie dla lekarzy, pielęgniarek i personelu mającego kontakt z pacjentami

Program:

 1. Komunikacja
 2. Typy pacjentów
 3. Schemat wizyty
 4. Zespól wypalenia zawodowego (ZWZ)
 5. Komunikacja w zespole medycznym
 6. Pacjent dziecko
 7. Rodzina pacjenta
 8. Pacjent onkologiczny
 9. Pacjent paliatywny
Zapytaj o ofertę

„Teleporada – budowanie relacji z pacjentem”

Szkolenie dla całego personelu placówki, mającego kontakt z pacjentem

Program:

 1. Proces terapeutyczny z uwzględnieniem Teleporady
 2. Kanały komunikacji
 3. Zespól placówki medycznej
 4. Rejestracja Telefoniczna pacjenta w starszym wieku
 5. POZ – Teleporada i wizyta stacjonarna – starszy pacjent z członkiem rodziny
 6. POZ – Rejestracja/Teleporada - pacjentka o obniżonym nastroju
 7. Techniczne aspekty videoporady – pacjentka z cukrzycą
 8. AOS – POZ – Rejestracja/Teleporada pacjenta onkologicznego
 9. Przychodnia przyszpitalna – Porada położnej
 10. POZ –Rejestracja i Teleporada – pacjentka z małym dzieckiem
Zapytaj o ofertę

Poradnik dla pacjenta:

 • qxio-checkmark-circledjak przygotować się do teleporady
 • qxio-checkmark-circledna jakie aspekty techniczne zwrócić uwagę
 • qxio-checkmark-circledo czym pamiętać w jej trakcie

UWAGA:
Placówki, które zakupią szkolenie, otrzymują „Poradnik dla pacjenta”, w wersji video, z licencją do wykorzystania na własnej stronie internetowej lub innych platformach skierowanych do pacjenta.

Istnieje możliwość personalizacji poradnika.
Koszt: 500,00 zł netto (dołożenie nazwy i logo placówki)

Oferta cenowa

„Zasady komunikacji…” dla personelu Szpitali, AOS, POZ
 

120 brutto
Cena indywidualna

 • Certyfikat edukacyjny dla szpitali
 • Ceny netto dla placówek medycznych:
 • qxio-ios-pricetags-outline2 – 5: 95 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline6 – 10: 85 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline11 – 25: 75 zł/os.
 • qxio-arrow-down-aPowyżej 25 osób:

„Teleporada” dla personelu AOS, POZ
 

60 brutto
Cena indywidualna

 •  
   
 • Ceny netto dla placówek medycznych:
 • qxio-ios-pricetags-outline2 – 5: 45 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline6 – 10: 40 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline11 – 25: 35 zł/os.
 • qxio-arrow-down-aPowyżej 25 osób:
Polecamy

Pakiet „Zasady komunikacji + teleporada” dla personelu Szpitali, AOS, POZ

150 brutto
Cena indywidualna

 • Certyfikat edukacyjny dla szpitali, AOS, POZ
 • Ceny netto dla placówek medycznych:
 • qxio-ios-pricetags-outline2 – 5: 120 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline6 – 10: 110 zł/os.
 • qxio-ios-pricetags-outline11 – 25: 100 zł/os.
 • qxio-arrow-down-aPowyżej 25 osób:

Stawka VAT zwolniony (zw.) – w myśl zapisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień:§ 3. 1. Zwalnia się od podatku: 14) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;”
Podstawą zastosowania stawki zw. jest złożenie stosownego oświadczenie przez płatnika.
 
23% VAT – każdy inny przypadek

Stacjonarne szkolenia, warsztaty

„Komunikacja kliniczna – Praktyczne aspekty budowania relacji z pacjentem”

Warsztat dla personelu medycznego

Program warsztatu:

 1. Lepszy efekt terapeutyczny dzięki poprawie relacji z pacjentem
 2. Symulacje postępowania w sytuacjach trudnych. Część 1
 3. Przerwa
 4. Symulacje postępowania w sytuacjach trudnych. Część 2
 5. Korzyści wynikające z nawiązania dobrych relacji z pacjentem oraz bariery na drodze do ich osiągnięcia.

Czas trwania warsztatu – 3 godziny.

Zapytaj o ofertę

„Rola kadry zarządzającej przy realizacji projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia”

Szkolenie dla kadry zarządzającej (dyrekcja, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, specjaliści ds. jakości)

Program szkolenia:

 1. Praktyczne aspekty świadczenia opieki skoncentrowanej na potrzebach pacjenta
 2. Wsparcie przez kadrę zarządzającą projektów poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia
 3. „PExD-Patient Experience Design” -  zasady i cele  ciągłego monitorowania doświadczeń pacjentów
 4. „Dobre relacje z pacjentem” – poprawa jakości bazująca na doświadczeniach pacjenta

Czas trwania szkolenia – 1.5 godziny.

Zapytaj o ofertę

„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami”

Szkolenie dla personelu szpitala mającego kontakt z pacjentami

Program szkolenia:

 1. Postawy personelu podczas komunikacji.
 2. Symulacja postępowania z zachowaniem zasad savoir-vivre- część 1. Ćwiczenie i dyskusja
 3. Perspektywa pacjenta w trakcie komunikacji z personelem placówki leczniczej
 4. Symulacja postępowania z zachowaniem zasad savoir-vivre- część 2. Ćwiczenie i dyskusja
 5. Stworzenie przykładowej Karty Dobrych Praktyk komunikacji. Ćwiczenie i dyskusja
 6. Podsumowanie, korzyści wynikające z nawiązania dobrych relacji z pacjentem.

Czas trwania szkolenia – 3 godziny.