Zapytaj o specjalną ofertę cenową

Oferta dla szpitali i poradni

Projekt „Dobre relacje z pacjentem” skierowany jest do szpitali i poradni i ma na celu zwiększenie efektywności komunikacji personelu z pacjentem oraz dają możliwość zaspokojenia większej ilości jego potrzeb i oczekiwań i w efekcie uzyskanie lepszego efektu terapeutycznego.

Projekt składa się z różnych elementów których realizacja da placówce leczniczej możliwość otrzymania Certyfikatu „Dobre relacje z pacjentem”.

„Rola kadry zarządzającej w poprawie jakości komunikacji personelu z pacjentami”

Szkolenie dla kadry zarządzającej (dyrekcja, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe)

Program warsztatu:

 1. Praktyczne aspekty świadczenia opieki skoncentrowanej na potrzebach pacjenta.
 2. Zaangażowanie kadry zarządzającej w poprawę jakości komunikacji personelu z pacjentami.
 3. Badanie opinii i satysfakcji pacjentów a monitorowanie doświadczeń pacjentów.
 4. Zmniejszenie ilości występowania zdarzeń niepożądanych dzięki poprawie relacji z pacjentami.
 5. Korzyści wynikające z nawiązania dobrych relacji z pacjentami oraz bariery na drodze do ich osiągnięcia.
 6. Symulacje postępowania w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem różnych postaw personelu i interpersonalnych cech pacjenta.

 

„Komunikacja kliniczna - praktyczne aspekty budowania relacji z pacjentami”

Warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek

Program warsztatu:

 1. Lepszy efekt terapeutyczny dzięki poprawie relacji z pacjentem
 2. Symulacje postępowania w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem różnych postaw personelu i interpersonalnych cech pacjenta. Część 1
 3. Przerwa
 4. Symulacje postępowania w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem różnych postaw personelu i interpersonalnych cech pacjenta. Część 2
 5. Korzyści wynikające z nawiązania dobrych relacji z pacjentem oraz bariery na drodze do ich osiągnięcia

 

Kurs e-learning „Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentem”

Kursy dla lekarzy i pielęgniarek

Podczas kursu przekazywana jest wiedza teoretyczna z zakresu rodzajów i stylów komunikacji, różnych typów pacjentów oraz sposobów postępowania z nimi, tj. specyfiki komunikacji z dzieckiem, pacjentem paliatywnym i onkologicznym oraz z wielu innych obszarów związanych z relacjami lekarza z pacjentem.

Jako przykłady dobrego i złego zachowania wykorzystano scenki, które w obrazowy sposób nakreślają błędy popełniane przez personel medyczny oraz uwypuklają najważniejsze aspekty skutecznej i efektywnej komunikacji.

Kurs kończy się egzaminem, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku następuje automatyczna generacja indywidualnego certyfikatu dla kursanta.

Lekarz ma możliwość zdobycia 6 punktów edukacyjnych na swojej ścieżce doskonalenia zawodowego

 

Wdrożenie  projektu „Monitoring doświadczeń pacjentów"

Mierzenie rezultatów prowadzonych przez placówkę leczniczą działań mających na celu poprawę jakości, jest głównym elementem metodologii „PExD – Patient Experience Design” gwarantującym skuteczne prowadzenie projektów poprawy jakości oraz stosowanie standardów akredytacyjnych Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie.

monitoringmonitoring

 • Założenia i cele projektu
 • Utworzenie grupy projektowej
 • Zasady monitorowania doświadczeń pacjentów
 • Wykres opinii pacjentów w czasie i jego analiza
 • Informowanie personelu o wynikach monitorowania opinii pacjentów

 

Plakaty informujące pacjentów o udziale w projekcie „Dobre relacje z pacjentem”

plakat szpital polozniczy wzorplakat szpital polozniczy wzorCel – Poinformowanie pacjenta, że od personelu placówki leczniczej może oczekiwać okazania zainteresowania, zrozumiałej komunikacji oraz zaangażowania w proces decyzji co do wyboru postępowania medycznego, stanowi zobowiązanie i deklaracje placówki, że pacjent jest dla personelu najwyższa wartością i partnerem w procesie leczenia. Dzięki temu łatwiej będzie można nawiązać relacje dające możliwość uzyskania lepszego efektu terapeutycznego.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd